Navigate

NAVIGATE NEDİR?

22-23 Şubat’ta ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi’nde gerçekleştirilen Navigate, öğrencilerin iş hayatını ve farklı sektörleri deneyimlemesini sağlayan bir etkinliktir. Bu yıl otomotiv sektörünü ele alan Navigate’te ilk gün İş Yönetim Akademisi tarafından sağlanan bir iş yönetim simülasyonu gerçekleştirilirken ikinci gün Ford Otosan tarafından bir şirket sunumu ve vaka çalışması gerçekleştirilmiştir.

NEDEN NAVIGATE?

İş hayatının farklı alanlardan deneyimlenmesini amaçlayan Navigate’te katılımcıları iş yönetim simülasyonları, şirket sunumları, vaka çalışmaları, workshoplar bekliyor. Bu sene otomotiv sektörünü ele alan Navigate’te katılımcılarımız iş yönetim simülasyonu, şirket sunumu ve vaka çalışması ile sektörü yakından tanıma şansı buldu. Bunun yanı sırada etkinlik sponsorumuz Ford Otosan tarafından gerçekleştirilen mock interview ile birlikte etkinliğin iki gününde başarılı olan katılımcılarımıza staj ödülü verildi.